Doktorrá fogadás

2012. február 8-án több szempontból is ünnep volt egyetemünkön. Hagyományaink szerint ünnepeltük Tu bisvátot, a fák és gyümölcsök ünnepét, de idén ehhez egy új doktorunk köszöntése is kapcsolódott. Először Sommer László docens ismertette az ünnep lényegét, háláchikus és történeti hátterét jelentőségét, szimbolizmusát és mai hazai és izraeli élethez való kapcsolódását az Aulába zsúfolódó nagyszámú közönség előtt, aki egyrészt az egyetem hallgatóiból-oktatóiból, másrészt a doktori diploma átadására eljött látogatókból tevődött össze.

Az érdeklődők ezután átvonultak a Somogyi Béla utcai bejáratunk mellé és kíváncsian várták, mi történik ebben a hideg, havas időben.

A fa elültetése a jelenlévők egyhangú szurkolása mellett megtörtént, a csemete a csontig fagyott földbe előre kiásott lyukba kertész szakember segítségével került be.

Reméljük, hogy megered és idővel díszévé válik az épületnek.

Ezután ima következett a zsinagógában, majd a Díszteremben kezdetét vette Tokics Imre doktorrá fogadása.

Az új doktor - hetednapi adventista lelkész - régi barátja intézményünknek. Sokan ismerik és szeretik, ez abból is látszott, hogy a díszterem zsúfolásig megtelt, az ajtóban is álltak.

Ünnepelni jöttek, a védés már három hónapja megtörtént, amikor is Dr.Tokics Imre: A jus talionis és az asylum városok jogi, vallási és kultúratörténeti jelentősége a Tanakhban című disszertációja alapján Cum Laude fokozattal doktori címet szerzett az OR-ZSE bírálói előtt.

Tóth Emil főkántor hálaadó zsoltárral nyitotta meg az ünnepséget, majd dr. Schőner Alfréd rektor mint a Doktori Iskola vezetője köszöntötte sikeres "tanítványát", ismertette tudományos életrajzát, sokrétű tudományos tevékenységét, melyet nehéz volna röviden ismertetni.

Tokics Imrénél a publikációk, hivatkozások, tanulmányok száma messze meghaladja a szokásosat, kedvelt meghívottja és előadója ő hazai és külföldi tudományos konferenciáknak, médiákba is gyakran hívják. Utána az új doktor kapott szót, ismertette ars poetikáját, amelyet 6 pontban foglalt össze. Szeretettel emlékezett az 1983 - 88 közötti évekre, amikor az akkori Országos Rabbiképző Intézet egyéni doktorandus kutatójaként sok időt töltött itt, tudást és kellemes élményeket szerezve.

Felidézte találkozásait Scheiber Sándorral, szeretettel emlékezve a nagy tudósra.

A Doktori Tanács tagjai kollegiális szeretettel fogadták doktorrá Tokics Imrét, akit Tóth Emil a Hállelu et Hasém hangjaival köszöntött.

Végül a közönség a főkántorral együtt énekelte az Osze Salom békehimnuszt. Záráskor az ünnepelt mindenkit meginvitált az Oktogonális teremben tartandó fogadásra. Itt csodálatos asztal fogadta az ünneplő közönséget, a Tu bisvátkor kötelező 15 féle gyümölcs tálkákon várta elfogyasztóit. Szécsi József, egyetemünk docense mondott beszédet, amelyben felidézte azokat az éveket, amikor Tokics Imrével együtt látogatták az intézményt.

Mindenki nagy szeretettel köszöntötte az új doktort, a remek gyümölcsök mellett sokáig együtt maradt a társaság, a baráti beszélgetés közel hozta az ünneplőket és az ünnepeltet egymáshoz. Szép, felemelő ünnepség volt!