Publikációk

 

Hazai publikációk jegyzéke

KÖNYVEK

A Könyvek Könyve. Arany Forrás Kiadó, Budapest, 2008, 356 oldal.
A menedékvárosok jelentősége az óhéber jogrendszerben. Kézirat, Budapest, 2006. 30 oldal.
Az imádság himnusza. Advent Kiadó, Budapest, 1990, 90 oldal.
Az imádság himnusza. Második kiadás, Advent Kiadó, Budapest, 2010. 112 oldal.
A régészet igazolja a Bibliát. Arany Forrás Kiadó, Budapest 2006. 110 oldal.
A régészet igazolja a Bibliát. Arany Forrás Kiadó, Második kiadás, Budapest, 2008. 110 oldal.
A teremtéstörténet elemzése. Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv, 2006. 369-381. oldal.
A vérbosszú és a menedékvárosok jelentősége az óhéber jogtörténet fejlődésében. Doktori disszertáció, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2007. 50 oldal.
Aggiornamento – Reformtörekvések a Római Katholikus Egyházban XXIII. Jánostól II. János Pál pápáig. Szakdolgozat, Szabadegyházak, Debreceni Theológiai Akadémia, Debrecen, 1981, 77 oldal.
Az igaz és hamis próféták harca Jeremiás könyvében. Pázmány Péter R. K. Hittudományi Akadémia, Hittudományi Kar, Bp, 1987, 93 oldal. licencia dolg.
Biblia Kézikönyve: Jeremiás könyve, Kálvin Könyvkiadó, Budapest, 2005. 20 oldal.
Biblia Kézikönyve: Jeremiás könyve, Kálvin Könyvkiadó, Második kiadás, Budapest, 2007. 20 oldal.
Biblia Kézikönyve: Jeremiás siralmai, Kálvin Könyvkiadó, Budapest, 2005. 14 oldal.
Biblia Kézikönyve: Jeremiás siralmai, Kálvin Könyvkiadó, Második kiadás, Budapest, 2007. 14 oldal.
Jeremiás a válság prófétája. Advent Irodalmi Műhely, Budapest, 2009. 216 oldal.
Jeremiás és a hamis próféták. Doktori disszertáció, Pázmány Péter R. K. Hittudományi Akadémia, Hittudományi Kar, Budapest, 1988, 133 oldal.
Jeremiás szimbolikus cselekedetei. Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv, 2005, 353-376. oldal.
Mózes írta a Tórát? – Heted7Világ Könyvkiadó, Budapest, 2005. 30 oldal.
Örökségünk az Úr imádsága, Heted7Világ Könyvkiadó, Budapest, 2004, 140 oldal.
Teremtés vagy Darwin? – Élet és Egészség Könyvkiadó, Budapest, 2006, 60 oldal.

TANULMÁNYOK
A barátság, mint irodalmi motívum a Szentírásban, kézirat, Pax tévéelőadás, 2008. április 13. pünkösdvasárnap, Budapest, 20 oldal
A Biblia irodalmi gyöngyszemei – A Hegyi Beszéd értelmezése és irodalmi motívumai, Kézirat, Bibliai Szabadegyetem, Salgótarján, 2004. november 22.
A Biblia irodalmi gyöngyszemei – A Zsoltárok könyve, kézirat, 4 oldal
A Biblia irodalmi gyöngyszemei – Az elveszett drakhma, kézirat, Budapest, 2 oldal, Bibliai Szabadegyetem, Salgótarján, 2007. január 11.
A Biblia törvényei, a jogszabályok, a Dekalógus, kézirat, Budapest, 2003. 2 oldal
A Bibliai irodalmi gyöngyszemei – Bevezetés az Ószövetségbe, kézirat, 4 oldal, Bibliai Szabadegyetem, Szombathely, 2008. február 4.
A bor szó bibliai értelmezése és irodalmi vonatkozása, kézirat, 80 oldal
A bor szó bibliai értelmezése, Hetednapi Adventista Egyház, Kecskeméti Tudományos Konferencia Jegyzetfüzete, 20 oldal
A Hetednapi Adventista Egyház kecskeméti krónikája, Kecskeméti Polgármesteri Hivatal által kiadott könyv, Budapest 2001. 6 oldal
A húsvét jelentősége – Terézvárosi Gyülekezeti Híradó, Budapest, 2004
A Jakab levél irodalmi sajátosságai, kézirat, Bibliai Szabadegyetem, Veszprém, 2008. február 6., 5 oldal
A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatát nehezítő rendelkezések, kézirat, kiselőadás, Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 2 oldal
A minőségbiztosítás jelentősége az Adventista Teológiai Főiskola életében, kézirat, Pécel, 2001, 30 oldal
A Pokolról szóló tanítás a Katolikus Egyházban a II. Vatikáni Zsinatig, ATF Szemle 2001. 1-2 számban, 8 oldal, 1 oldal irodalomjegyzék
A reformáció jelentősége a kereszténységben, rádióelőadás, kézirat, 3 oldal A temetkezés ókori szokásai, Kézirat, Budapest, 2007, 2 oldal
A teremtés, ATF Tudományos Napok, kézirat, Budapest, 2004, 7 oldal
A teremtéstörténet elemzése, Budapest, kézirat, 2006, 15 oldal.
A vérbosszú és a menedékvárosok jelentősége az óhéber jogtörténet fejlődésében, Collega, Jogi szakmai folyóirat, XI. évfolyam, 2007. évi 1. szám, Bp, 41-54 oldal
Az Emberfia, Lelkésztájékoztató, Budapest, 1985. 6 oldal
Az erkölcs és jog viszonya kriminálpolitikai szempontból, év végi dolgozat, Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2003, 10 oldal.
Az Istenbizonyítékok ókori rendszere. A Teodícea kérdéséről röviden, kézirat, Budapest, 2005, 3 oldal.
Az ószövetségi halottkultusz irodalmi vonatkozásai, kézirat, Bibliai Szabadegyetem, Pécel, 2008. február.
Az ünnepek és az ünneplés bibliai és mai jelentősége, kézirat, rádióelőadás, 3 oldal. Bibliai szemmel – a táncról, Boldog Élet folyóirat, Budapest, 2005. 2 oldal.
Carsten Peter Thiede: A Holt-tengeri tekercsek és a kereszténység zsidó eredete – A könyv héber, arám és görög szövegeinek szaklektorálása, terjedelme 400 oldal. 2001.
Egy ember az embertelenségben, „És megáldom azokat, akik téged áldanak…”, Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterület Budapest, 2006, 4 oldal.
Ellen G. White: Boldog otthon c. könyv szaklektorálása, Advent Kiadó, Budapest, 1998, 471 oldal.
Háború a hajdani Édenben, Irakról bibliai szemmel, Adventhírnök, 2003. május, Budapest, 3 oldal.
Jeremiás és a szövetség – Emlékkönyv dr. Szigeti Jenőnek, Budapest, 2007. 27 oldal.
Jeremiás szimbolikus cselekedetei, ATF Szemle, 2004/1., Pécel, 12 oldal.
Jeremiás szimbolikus cselekedetei, Jer 27,1-11. verseinek elemzése alapján, kézirat, Budapest, 2005, 17 oldal.
Jerikó városáról általában, kézirat, Bibliai Szabadegyetem, 2006. március 20.